BOWEN TECHNIEK / FASCIATHERAPIE

Schermafbeelding 2024-02-23 om 22.14.11

Deze techniek is zeer uitgebreid in te zetten. Naast mensen met problemen aan het bewegingsapparaat kunnen ook mensen met chronische systeemaandoeningen, zoals problemen aan spijsvertering, ademhalingssysteem, zenuwstelsel behandeld worden. Ik benadruk dat de behandeling veilig en pijnloos is. Net als bij elke therapievorm kan er een na-reactie optreden. Zie dit als positief. Als je een huis gaat verbouwen, maak je eerst rommel, voordat het netjes wordt. Hieronder staat vrij uitgebreid omschreven wat BOWEN is en hoe deze techniek werkt.


De Bowen Techniek / fasciatherapie is een zeer effectieve en vaak helende, subtiele behandelingsvorm, genoemd naar de man die het heeft ontwikkeld: Tom Bowen.
De Bowen Techniek helpt en verlicht bij een groot aantal klachten: rug-, schouder- en nekpijn, sportblessures, ademhalingsproblemen, RSI, stress, hooikoorts, hoofdpijn, tennisarm, arthrose, chronische vermoeidheid, menstruatie-pijnen, etc. Naast de vele klachten die behandeld kunnen worden is het met de Bowen Techniek mogelijk om deze juist te voorkomen.
Bij veel therapievormen maken we gebruik van apparaten en diverse technieken om te masseren, rekken, mobiliseren en te manipuleren. We oefenen daarmee een sturende invloed uit met als doel dat het lichaam zich aanpast.
De Bowen Techniek maakt via het zenuwstelsel direct gebruik van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en laat het daarbij aan het lichaam zelf over welke aanpassing op dat moment nodig is. Hierin onderscheidt de Bowen Techniek zich van andere behandeltechnieken.

Domino-effect
Door een Bowen-move wordt de fascie (uitleg zie onder) even in beweging gebracht wat aanleiding is voor de hersenen om die prikkel te verwerken en een adequate reactie erop te geven. Het aantal plaatsen waar gewerkt wordt is beperkt en na enkele van deze rolbewegingen wordt een pauze van enige minuten ingelast. Deze pauze is essentieel en een wezenlijk deel van de behandeling. Hierin krijgt het lichaam de tijd tot verwerking en er komt een start in het herstelproces. De reacties op deze subtiele aanrakingen zijn vaak snel en direct.

Om te begrijpen hoe dit werkt mogen we ons allereerst realiseren dat er een enorme stroom prikkels, zo'n 600.000, per seconde naar en van de hersenen gaan. Daarbij gaan voortdurend vele verloren. Dit is op zich geen probleem. Van een aantal prikkels met "probleemloze" informatie is het niet zo erg als deze onderweg blijft hangen. Het kan echter ook gebeuren dat een prikkel aangeeft dat er een probleem of disbalans in het lichaam is en niet aankomt. De hersenen zullen dan logischerwijs niet reageren. Er treedt dus geen herstel op.
Omgekeerd kan het ook zo zijn dat de signalen vanuit de hersenen die tot herstel moeten leiden niet aankomen. Ook dan gebeurt er niets. Door een Bowen-move op de juiste plaatsen in het fascie-web toe te passen en daarna het lichaam de tijd te gunnen deze prikkel te verwerken, komen de verloren gegane signalen weer aan. Het lichaam herinnert zich als het ware weer hoe het hoort te zijn. Dit heeft tot gevolg dat er een scala aan herstelreacties optreedt.

Naast bijvoorbeeld blessures die herstellen, kunnen ook andere ongemakken verdwijnen of verminderen. Vaak worden deze door gewenning niet meer als klacht ervaren, maar zijn ze een gevolg van het langdurig uit balans zijn van het lichaam of van een toxische belasting, dat wil zeggen teveel afvalstoffen in het lichaam.
Na de behandeling zijn transpiratie, veranderingen in de stoelgang of in slaappatroon, lichte temperatuursverhoging, etc. reacties die wijzen op uitschakeling van deze toxines (gifstoffen). Stapsgewijs vindt naast blessureherstel ook algemeen herstel plaats. Dit kun je zien als het "domino-effect".

Deze vrij jonge techniek houdt in dat met duimen en vingers een korte rollende beweging ("move") wordt gemaakt over zacht weefsel, zoals spieren, pezen en fascie (bindweefselvlies), op specifieke plekken van het lichaam. Deze bewegingen stimuleren het lichaam om zich te herstellen van situaties waardoor het ooit uit balans is gebracht en die daardoor klachten opleverden.

De behandeling
De Bowen Techniek / fasciatherapie is een uitgesproken holistische behandelwijze; de mens wordt als een geheel gezien en als zodanig behandeld. Zoals we gezien hebben moedigt de Bowen Techniek het lichaam aan om zichzelf te herstellen. Het is verder bekend dat de Bowen Techniek ook op emotioneel gebied dingen kan losmaken en deze mee kan helpen opruimen.
De behandeling van mensen met chronische klachten duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Vier sessies, het liefst in opeenvolgende weken, is vaak voldoende om vast te stellen of deze therapie aanslaat en of deze een vermindering van de klachten kan bewerkstelligen. Extra behandelingen kunnen het effect verdiepen.

Een Bowen-behandeling is niet belastend. Er wordt niets gemanipuleerd en er wordt nooit kracht gebruikt. Een consult bestaat meestal uit de basisbehandeling die de kern vormt van de methode, en een of meerdere toegevoegde "procedures". De namen van de procedures hebben betrekking op bepaalde lichaams-gebieden of op een klachtenbeeld. Bijvoorbeeld; bekken-procedure, diafragma of astma-procedure, hamstrings-procedure e.d.
Ofschoon we niet symptoomgericht werken, zijn er talloze beschrijvingen van aandoeningen die verholpen zijn door de Bowen Techniek; zoals vele vormen van sportblessures, rug- en nekpijnen, knieklachten, RSI, artritis, ademhalingsproblemen, hoofdpijnen en migraine, hooikoorts, darmklachten, menstruatie-problemen, etc. De Bowen Techniek kent geen contra-indicaties, is dus bij iedereen onder alle omstandigheden toe te passen.

De Bowen-techniek laat zich echter niet goed gelijktijdig combineren met op het lichaam werkende methoden zoals fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur, massages en reiki!
Ik vraag je dan ook een pauze in te lassen met betrekking tot een dergelijke therapie om de subtiele werking van BOWEN een kans te geven.

De combinatie met homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde werkt juist extra herstel bevorderend. Vanzelfsprekend moeten medicijnen voorgeschreven door artsen gebruikt blijven worden evenals oefeningen van de fysiotherapeut of Cesar/Mensendieck/Alexander e.d.

Fascie
Het belangrijkste gebied waarop gewerkt wordt is de fascie, het bindweefselvlies rond spieren, spierbundels en -vezels; er ligt echter ook fascie rond organen, bloedvaten en zelfs rond zenuwen. Ook gewrichtskapsel, banden en pezen behoren er toe. Alle fascie staat, in (functionele) patronen, door het hele lichaam heen met elkaar in verbinding. Door deze samenhang speelt fascieweefsel een uiterst belangrijke rol in de informatievoorziening van ons lichaam. Een verstoring hierin heeft daarom invloed op het gehele lichaam. In dit weefsel liggen o.a. zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor druk en rek. Het doel van de Bowen-bewegingen is onder meer om heel zorgvuldig deze zenuwuiteinden te activeren.

De fascie is voor te stellen als een groot net, of web, dat door het hele lichaam loopt. Dit web omsluit precies passend alle weefsels waar het mee in contact staat. Als er ergens een verstoring is zal de fascie daar - of mogelijk ook op een andere plek - gaan samentrekken en verstrakken. Dat is een natuurlijke beschermingsreactie van het lichaam. Meestal herstelt het lichaam dit spontaan en ontspant de fascie weer.

Het komt echter ook voor dat het lichaam maar gedeeltelijk herstelt en de fascie plaatselijk gespannen blijft. Daardoor blijven alle "mazen" van het net onder spanning staan en worden hierdoor zowel bloedcirculatie als zenuwen in bepaalde weefsels verstoord. Dat kan klachten opleveren bijvoorbeeld op plekken waar de fascie - nog steeds onder spanning dus - over gewrichten loopt, zoals bij veel RSI-klachten. Lokaal behandelen geeft dan wel wat vermindering van klachten maar neemt niet altijd de oorzaak weg.
Verder kan spanning op het fasciale weefsel problemen met het afvoeren van afvalstoffen geven. Nier- en darmfuncties kunnen hierdoor verstoord raken, wat klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en problemen met de stoelgang tot gevolg kan hebben.
Door toepassen van BOWEN dagen we het zelfherstellend vermogen van het lichaam uit de spanningen in de fascie op te heffen. Via nog grotendeels onverklaarbare mechanismen zal het lichaam op zoek gaan naar de voor jou op dit moment meest zinvolle veranderingen. Een interessante ontdekkingsreis. De moeite van het proberen waard.

Misschien ter verduidelijking kun je dit youtube filmpje bekijken over de werking van de fascia.